Європейський Союз – Євросоюз країн обєднаної Європи

Европейский Союз, Евросоюз ЕС, политическое и экономическое объединение европейских государств. Друга світова війна прискорила європейську інтеграцію, сама ідея якої виникла багато раніше. Необхідність відновлювати зруйновану війною економіку, прагнення до зміцнення миру і побоювання з приводу відродження націоналізму привели до зближення позицій провідних країн Європи.
Боротьба між двома принциповими підходами до європейської інтеграції федералістським і конфедеративним йшла постійно. Перший варіант передбачав повну інтеграцію, а саме, побудова наднаціональної Європейської федерації, приблизно, Сполучені Штати Європи. Передбачалося навіть введення єдиного громадянства. У другому варіанті суверенітет країн-учасниць зберігався, а інтеграція передбачалася обмежена, заснована на принципах міждержавного згоди.
Початком процесу європейської інтеграції прийнято вважати декларацію міністра закордонних справ Франції Робера Шумана від 9 травня 1950 р., в якій містилося офіційну пропозицію про створення Європейського обєднання вугілля і сталі (ЄОВС). 18 квітня 1951 Договір про заснування цього співтовариства був підписаний Францією, ФРН, Бельгією, Нідерландами, Люксембургом та Італією. Евросоюз (Европейский Союз) на географической карте, Европа.
Інтеграція цього найважливішого в той час сектора господарства відкрила шлях для інтеграції та інших галузей економіки, в результаті чого 25 березня 1957 члени ЄОВС підписали Римські договори про заснування Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) і Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратом).
Кілька етапів становлення Європейського економічного співтовариства зайняло десятки років. У 1957-1968 рр. створюється зона вільної торгівлі та скасовуються мита, квоти та інші обмеження в торгівлі між державами учасниками ЄЕС. При цьому зберігаються їх автономії в митної та торговельній політиці по відношенню до третіх країн. На 1968-1987 рр. довелося створення митного союзу. Був введений загальний митний тариф і створена єдина торгова політика щодо третіх країн.
Створення єдиного внутрішнього ринку в 1987-1992 рр. дозволило досягти вільного руху послуг, капіталів і робочої сили. У 1992-2002 рр. був створений Економічний і валютний союз, який передбачає заміну національних валют на єдину валюту євро і введення єдиної валютної та грошової політики в країнах ЄС.
Згідно з Лісабонською угодою, що набув чинності з 1 грудня 2009 р., ЄС знайшов правосубєктність. Це дає йому право виступати повноважною стороною в міжнародних договорах в будь-яких сферах своєї компетенції.

Європейська рада

В Європейська Рада, як у вищий політичний орган ЄС, входять глави держав і урядів країн-членів ЄС, а також їх заступники, а саме, міністри закордонних справ. Також членом Європейської ради є голова Єврокомісії. Цей орган визначає основні стратегічні напрями розвитку ЄС.

Читайте також:  Смоленськ - Місто Росії

Європейська комісія

Це вищий орган виконавчої влади Європейського союзу, що складається з 27 членів, делегованих по одному від кожної держави-члена. При виконанні своїх повноважень вони незалежні, діють тільки в інтересах ЄС, не має права займатися будь-якою іншою діяльністю. Держави-члени не вправі впливати на членів Єврокомісії.
Європейська Комісія займається забезпеченням повсякденної діяльності ЄС, і відповідає за виконання основоположних договорів ЄС. ЄК має право виступати із законодавчими ініціативами і контролювати їх реалізацію після необхідної процедури затвердження.

Рада ЄС

Рада Європейського союзу (неофіційно Рада Міністрів), має ряд функцій як виконавчої, так і законодавчої влади. Часто саме він є найважливішим інститутом у процесі прийняття рішень на рівні Європейського союзу.
У компетенції Ради питання спільної зовнішньої політики, а також політики в області безпеки і співробітництва з внутрішніх питань ЄС. Рада ЄС входить в корпус
інститутів законодавчої влади Європейського союзу. Хоча ряд правових актів, а також бюджет Європейського союзу приймаються спільним рішенням Ради і Європейського парламенту, будь правовий акт Євросоюзу повинен обовязково отримати схвалення Ради.
До складу Ради входять міністри закордонних справ держав членів Європейського союзу. Але при цьому вже неодноразово Рада скликався з галузевих міністрів, таких, як міністри юстиції, економіки, фінансів, сільського господарства і т.д. При цьому, незалежно від того, яким складом прийнято рішення, воно буде мати однакову силу, як рішення саме Ради ЄС.

Європейський парламент

732 депутата Європейського парламенту обираються прямими виборами строком на пять років громадянами держав членів ЄС. Водночас Голови Європарламенту обирають на строк вдвічі менший на два з половиною роки. У Європарламенті прийнята практика, згідно з якою члени парламенту обєднуються не за національною ознакою, а у відповідності зі своїми політичними переконаннями.
Європарламент затверджує бюджет ЄС і повинен розглядати будь-яке рішення Ради ЄС, оскільки обовязково потрібно або схвалення Парламенту, або запит його думки. Також Парламент повинен контролювати роботу Комісії, і в разі необхідності у нього є повноваження з її розпуску.
Без схвалення Парламенту неможливе прийняття в Союз нових членів. Його рішення потрібно також при укладанні угод про асоційоване членство і для досягнення торгових домовленостей з третіми країнами.


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

У європейських інститутах офіційно і рівноправно використовується 23 мови: англійська, болгарська, угорська, грецька, датська, ірландська, іспанська, італійська, латиська, литовська, мальтійська, німецька, нідерландська, польська, португальська, румунська, словацька, словенська, фінська, французька, чеська, шведська, естонська.
В даний час діє три угоди, які передбачають різну ступінь інтеграції всередині Євросоюзу: членство в ЄС, членство в зоні євро та участь у Шенгенській угоді. Членство в ЄС необовязково тягне за собою участь у Шенгенській угоді. Не всі країни члени ЄС входять в зону євро.
Великобританія і Ірландія підписали Шенгенську угоду на умовах обмеженого членства. Великобританія також не вважала за потрібне вступати в зону євро. Данія і Швеція в ході референдумів також вирішили зберегти національні валюти.
Економіка Європейського союзу, поданим МВФ. виробляє ВВП на суму понад 18 394 трлн дол США (2008 р.). Економіка ЄС являє собою єдиний ринок і входить до СОТ як єдина організація.
Офіційний гімн ЄС затверджений в 1992 р. Це фінал Девятої симфонії Людвіга ван Бетховена, складеної композитором в 1824 р. У гімні звучать слова Оди до Радості Фрідріха Шиллера з легендарним закликом Обєднаєтеся мільйони!.

Читайте також:  Грозний

ЦИФРИ

Площа: 4324782 км2.

Населення: 501259840 чол. (Оцінка на 2010 р.).
Кількість членів: 28.
Валовий внутрішній продукт на душу населення: 36812 дол США (2008 р.).

КРАЇНИ-ЧЛЕНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (ЄВРОСОЮЗУ, ЄС)

Австрія
Бельгія
Болгарія
Великобританія
Угорщина
Німеччина
Греція
Данія
Ірландія
Іспанія
Італія
Кіпр
Люксембург
Латвія
Литва
Мальта
Нідерланди
Португалія
Польща
Румунія
Словаччина
Словенія
Фінляндія
Франція
Хорватія
Чехія
Швеція
Естонія

ХРОНОЛОГІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО починаннях

1951: установа Європейського обєднання вугілля і сталі (ЄОВС) відповідно до Паризьким договором (Бельгія, Нідерланди. Люксембург, Франція. Західна Німеччина (ФРН) і Італія); 1957: у ; Римі підписуються договори і засновуються Європейське економічне співтовариство (ЄЕС, Загальний ринок) (EEC European Economic Community) і Європейське співтовариство з атомної енергії Євратом;
1965: договір про злиття, в результаті якого був створений єдиний Рада та єдина Комісія для трьох європейських співтовариств ЄОВС, ЄЕС і Євратому;
1973: до ЄЕС приєднуються Великобританія, Ірландія та Данія;
1978: в ЄЕС вводиться європейська валютна одиниця ЕКЮ (англ. ECU);
1979: проводяться перші прямі вибори до Європейського парламенту; 1981: до ЄЕС приєднується Греція;
1985: підписання Шенгенської угоди;
1986: Іспанія і Португалія стають членами ЄЕС;
1992: договір про створення Європейського союзу (Маастрихтський договір), набув чинності в 1993 р.;
1995: в Європейський союз увійшли Австрія, Фінляндія і Швеція;
1999: введена загальна грошова одиниця (євро) (у готівковому обігу з 2002 р.);
2004: приєднання Чехії, Угорщини, Польщі, Словаччини, Словенії, Естонії, Латвії, Литви, Кіпру, Мальти;
2004: підписання Конституції ЄС (в силу не вступила);
2007: підписання Договору про реформування в Лісабоні;
2007: Болгарія і Румунія приєднуються до ЄС. Відзначається 50-річний ювілей;
2009 р.: 19 листопада обрання постійного Голови Європейської ради;

2009 р.: 1 грудня набуття чинності Лісабонського договору, за яким Європейський союз стає правосубєктності.

2013: 1 липня приєднання Хорватії до ЄС.

Цікавий факт

Прапор Європейського союзу являє собою прямокутне синє полотнище із співвідношенням сторін 2:3, в центрі якого 12 золотих пятикутних зірок, розташованих по колу. Цей прапор був створений для Ради Європи організації, що зявилася в 1949 р. для захисту демократії і прав людини в повоєнному Старому Світі. Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 25 жовтня 1955 одноголосно схвалила коло з 12 зірок на синьому тлі в якості свого символу. ПАРЄ з самого початку закликала всі європейські організації взяти цей символ в якості офіційного, щоб зміцнити ідею солідарності всіх інститутів демократичної Європи.
У 1985 р. держави члени ЄС прийняли його як прапора Європейського співтовариства (ЄС), а з 1986 р. він використовується всіма інститутами Європейського союзу.
В офіційному поясненні до рішення Комітету міністрів Ради Європи від 9 грудня 1955 щодо прийняття прапора говориться наступне: На тлі блакитного неба західного світу зірки символізують народи Європи в колі, знак єдності. Число зірок незмінно, визначається рівним дванадцяти. Це число символізує досконалість і повноту. Як дванадцять знаків зодіаку представляють весь всесвіт, так дванадцять золотих зірок стоять за всі народи Європи і за ті, що ще не можуть брати участь у побудові Європи в єдності та світі.
Художник, що створив прапор Ради Європи, Арсен Хейц заявив, що надихався Одкровенням Іоанна Богослова: І зявилась на небі велика ознака: Жінка, зодягнена в сонце, а під ногами її місяць і на голові вінок із дванадцяти зірок. Цікаво, що прапор був затверджений 8 грудня 1955, що співпало з католицьким святом Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії. У 1956 р. Рада Європи призначила місцем свого постійного перебування Страсбург, в кафедральному соборі якого знахо

Читайте також:  Магадан - Місто Росії

Може бьть цікаво